Bát đĩa men lam cổ

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:
Bát đĩa men lam vẽ long phụng sum vầy
1.250.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Bát đĩa men lam vẽ sơn thủy
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Bát đĩa men lam vẽ tùng hạc diên niên
2.000.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Bát đĩa Bát Tràng vẽ hoa sen
2.400.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Bát đĩa men lam vẽ thủy mặc
2.400.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Bát đĩa Bát Tràng vẽ đào thọ
1.550.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Bát đĩa men lam vẽ phượng
1.250.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Bát đĩa men lam bách thọ bách phúc đẹp
1.950.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ