Lọ hoa Bát Tràng

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:
Lọ Hoa Sơn Mài Dáng Ống Cao 41cm
280.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ
lo hoa men kết tinh dáng loe - gốm sứ bát tràng 360
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: khác
lọ hoa men kết tinh lục lăng - gốm sứ bát tràng 360
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: khác
lọ hoa men kết tinh dáng thắt nơ
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Lọ Hoa Gốm Đất Đỏ Dáng Tỳ Bà
240.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa gốm đất đỏ Lá cao
340.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa gốm đất đỏ dáng Vát
270.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa gốm đất đỏ dáng tỏi lùn
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa gốm đất đỏ dáng ovan
270.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa gốm đất đỏ dáng đứng
280.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ Hoa Gốm Đất Đỏ Bắc Trung Nam
810.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ Hoa Gốm Đất Đỏ Sóng Tình
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa sứ men trắng dáng ống
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: Sứ
Lọ hoa sơn mài dáng bom vẽ sen
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa sơn mài dáng bom xoắn
Liên hệ
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa gốm đất đỏ dáng lu đại
270.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Gốm
Lọ hoa men kết tinh dáng bom
180.000 ₫
Mã SP: Chất liệu: Sứ