ấm chén khắc hoa sen

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:
Bộ Ấm Chén Dáng Chóp Khắc hoa sen
450.000 ₫
Mã SP: AC-BT073 Chất liệu: Sứ
Bộ ấm chén men khử dáng vại khắc hoa sen gốm sứ bát tràng 360
450.000 ₫
Mã SP: AC-BT067 Chất liệu: Sứ
Bộ ấm chén men khử dáng bát điếu khắc hoa sen gốm sứ bát tràng 360
450.000 ₫
Mã SP: AC-BT065 Chất liệu: Sứ