khay đựng ấm chén bằng tre

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:
khay đựng ấm chén uống trà
750.000 ₫
Mã SP: KD-BT043 Chất liệu: khác
khay đựng ấm chén cật tre già
700.000 ₫
Mã SP: KD-BT033 Chất liệu: khác